Körösfront Kft. 5650 Mezőberény, Petőfi S. u. 54. 66/ 421-720

 
 
 

EQUAL REGINET
Regionális munkahelymegtartó hálózat

Az EQUAL REGINET projekt a munkahelyre hosszabb szünet után visszatérő, a hátrányos helyzetű alkalmazásban álló és a megváltozott munkaképességű munkavállalókesélyegyenlőségét biztosító új módszerek, eljárások fejlesztését, a fejlesztések eredményeként integrált "befogadó" munkahely modelllétrehozását, bevezetését, valamint hazai és nemzetközi terjesztését valósítja meg a dél-alföldi regionális képző központok, megyei munkaügyi központok és munkáltatók regionális hálózati együttműködésével. Az integrált modell alkalmazásának fenntarthatósága érdekében Bács-Kiskun-, Békés és Csongrád megyére kiterjedő képzési-, foglalkoztatási- és segítő (mentori) hálózat jön létre.

A támogatás mértéke összpartnerségi szinten: 357 millió Ft. (2005. január - 2007. december)

Bővebb információ a Fejlesztési Partnerség vezetője a equalreginet.hu honlapján található.


Képzési program bemutatása

A képzés ideje:

2006. március 1. - 2006. december 20.
(10 hónap)

Helye:

Mezőberény, a Körösfront KFT telephelyei

Képzés által kialakított lakossági személyi szolgáltatás típusai

A program során a célcsoport tagjai folyamatosan részesültek mentorálásban. A mentorálást a Munkaügyi Központ Békéscsabai kirendeltsége, valamint a cég belső mentora végezte.

Lemorzsolódás a programból sajnos ennek ellenére volt. 2 fő kikerült a Kertészeti csoportból, mert munkaviszonyuk megszűnt a Körösfront Kft-nél.

A célcsoport tagjait bevontuk a teljes projekt megvalósításába. A vezetőjük részt vett az üléseken és értekezleteken és figyelembe vettük javaslatait. Megismerkedtek a projekt partner szervezeteinek tagjaival és elmondták egymásnak tapasztalataik. A következő kép a tapasztalatcsere alkalmával készült.

Szociális - háztartási szolgáltatások

A képzés arra irányult, hogy a benne részt vevők képesekké váljanak a különböző intézményekben és lakossági igényeknek megfelelő módon szolgáltatásokat és ellátásokat végezni.

Építő ipari szolgáltatások képzés

A képzés arra irányult, hogy a meglévő, régi szaktudást és ismereteket felelevenítse, új ismereteket és gyakorlatokat, eljárásokat adjon át.

Új technológiákat és eljárásokat tanuljanak meg, és képesek legyenek az új ismeretek birtokában a színvonalas építőipari munkára.

Kertészeti szolgáltató képzés

A képzés arra irányult, hogy a meglévő kertészeti ismereteket felelevenítse, új gyakorlatokat és eljárásokat tanítson meg és azok számára, akiknek semmi képzettsége nem volt ezen a területen, egy alapozást adjon a szakma ismeretéből.

Célunk: mindenki olyan ismeretekkel és szaktudással gazdagodva fejezze be a képzést, hogy képes legyen a munkaerőpiacon hasznosítani, élni vele, és hogy ezt megtapasztalhassák.

ajánlott felbontás: 800x600